foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
zsnr1@o2.pl                                        tel. 23 697 20 00

Zespół Szkół Nr 1

To szkoła dla mnie, dla Ciebie, dla każdego

 

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

dla kandydatów po szkole podstawowej

Szkoła - kierunek

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

rozszerzenie / przedmiot do wyboru

Forma

i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc /max./

IV.1

IV.0

I Liceum Ogólnokształcące

Politechniczny

A

I - matematyka

II - fizyka

III – informatyka

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

Przyrodniczo

-medyczny

B

I - biologia

II –chemia

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

Humanistyczno

- prawny

C

I – język polski

II –WOS

III – język obcy

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

Ogólny

D

I - geografia

II - matematyka

III – język angielski

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

Akademicki

E

I –geografia

II – historia

III – język angielski

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

Technikum Nr 1

technik ekonomista

 

H

I – matematyka

II – geografia lub język angielski

dzienna,

5 lat

a

n, r

30

technik informatyk

 

J

I – matematyka

II - informatyka lub język angielski

dzienna,

5 lat

a

n, r

30

a - język angielski, n - język niemiecki, r - język rosyjski

 

 

Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2019/2020

dla kandydatów po gimnazjum

Szkoła - kierunek

Kształcenie w zakresie rozszerzonym

rozszerzenie / przedmiot do wyboru

Forma

i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc /max./

IV.1

IV.0

I Liceum Ogólnokształcące

Matematyczno

- biologiczny

A

I - matematyka

II - fizyka

III – informatyka

dzienna,

3 lata

a

n, r

30

Matematyczno

- przyrodniczy

B

I – matematyka

II – geografia

III – język obcy

dzienna,

3 lata

a

n, r

30

Biologiczno

- chemiczny

C

I – biologia

II –chemia

dzienna,

3 lata

a

n, r

30

Humanistyczny

D

I – język polski

II - WOS

III – język obcy

dzienna,

3 lata

a

n, r

30

Ogólno

- lingwistyczny

E

I –geografia

II –WOS

III – język obcy

dzienna,

3 lata

a

n, r

30

Technikum Nr 1

technik ekonomista

 

H

I – matematyka

II – geografia lub język angielski

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

technik informatyk

 

J

I – matematyka

II - informatyka lub język angielski

dzienna,

4 lata

a

n, r

30

a - język angielski, n - język niemiecki, r - język rosyjski

 

 

 

Copyright © 2019 Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie Rights Reserved.